fredag 31. mars 2017

Eldre type ermetrøye

Flott gammal handsydd trøye med rette sidesaumar. Truleg frå før eller kring 1850. Begge armar består av eitt stort stykke og ein lang kileforma del. Mosegrøne (falma?) band langs hals og framme, 5 cm splitt på armane og merke etter roseband. Høgde midt bak er berre 32 cm, vidde i livet 84 cm. Armane er 50 cm lange. Bladmønstra brun skoning (belegg) framme og i hals, lerret midt bak. Elles er trøya utan fôr. Dette har nok vore ei stastrøye i si tid! Slike trøyer vart brukt inni overliv i ein avvikande farge, truleg grønt i dette høvet.

Raud ermetrøye

Dette er ei  godt bevart stastrøye som er sydd nesten utan at stoffet er skøytt. Det særprega ved denne trøya er at det manglar band langs hals og framkantar. Silkeband med rosemønster på armane, skona med tre cm ubleika lerret med smal kvit tittekant, Berre fôr i bolen. Høgde rygg er 37 cm og armane er 58 cm lange.  Merke etter 2 cm band nede, evt er det jaren på stoffet? Trøya er truleg noko nyare enn forrige ermetrøye. Begge er handsydde. 
fredag 24. mars 2017

Forkle med tyllbroderiDette forkledet har ei innfelt bord på 19 cm av tyll med broderi i bomullsgarn (perlegarn) med heile og halve åttebladroser. Forkledet er 77 cm høgt og 69 cm breitt og montert med maskin. Rynka til linninga i livet. Dette forkledet er også truleg brukt til bunad/Nasjonalen og er tidlegast frå seint 1800-tal.

Forkle med hekla bord
Eit spesielt forkle med innfelt hekla bord med 5 åttebladroser omkransa av krossar. Mønsteret ber preg av hardangersaum og det er truleg meininga også! Forkledet er 80 cm høgt og 68 cm breitt og montert med maskin. Rynka til linninga i livet til 29 cm. Dette forkledet er truleg brukt til bunad/Nasjonalen og er tidlegast frå kring førre århundreskifte.

fredag 17. mars 2017

Overliv prega av kjolemoteDette er eit typisk overliv i tynt ullstoff, frå slutten av 1800-talet, prega av kjolemote med langt liv, smal talje og av "nasjonalen". Hand- og maskinsydd. Kanta med roseband, som også er å sjå på eldre overliv. Liv og fôr er kasta saman nede. Livvidde er 68 cm, ryggen er 39 cm lang og høgde i sida er 23 cm. I motsetnad til forrige overliv går banda saman under armane og heilt ned i livet. 3 hekter/maljer i livet.

Handsydd eldre overliv
Overlivet er fint handsydd i nydeleg brokadestoff. Kanta (kvara) med stripete silkeband/stoff langs armhol, hals, framme og på skuldrene. Gullkniplingar innanfor silkebandet, unnateke 6 cm i armhol og eit stykke framme. Ryggen er 31,5 cm høg, skulderbreidde 11 cm, høgde i sida er 14 cm og midt ramme 24 cm. Livvidde 76 cm. 6 cm mørkegrønt ullstoff nede kjem i tillegg til desse måla. Sidesaumane er rette og berre trekt litt bak på ryggen, dette tyder på eit eldre overliv, men det er likevel ikkje så kort som dei eldste overliva me kjenner til. Merke etter hekter/maljer i livet.

fredag 10. mars 2017

Stormønstra overlivDette overlivet har snitt med brei rygg, men er lengre enn dei eldste overliva som har meir primærsnitt. Omsaumen med maskin (nye skulder- og sidesaumar) verkar hastig gjort. Kanta med roseband, 6 cm fløyel under armane. Slike roseband er mykje brukt på seinare overliv, dei kan såleis evt vera sekundære.
Overlivet er 35,5 cm langt i ryggen og har ei livvidde på 68 cm. 18 cm langt i sidene. Nede er det ein liten valk. Stoffet verkar meir 1700-tals, men det kan vera stoff ein har hatt liggjande. Det finst minst to andre overliv frå Tysnes i tilsvarande stoff.