lørdag 18. februar 2017

Svarthuve - Tysneshuve
Denne konehuva er frå siste del av 1800-talet. Huva er sett saman av eit nesten rundt bakstykke og eit fasongskore framstykke. Huva er 36 cm brei og 34 cm høg. Vadmål og fôr av ubleika bomullslerret er sydd saman, og så er dei to huvedelane sydde saman med maskin. Skråklyppt bomullslist 3 x 41 cm er festa under det svartmønstra silkebandet. Den kvite lista kunne takast av og vaskast. På dei fleste gamle Tysneshuver manglar denne lista. Denne huva er funne under restaurering av eit gammalt hus. Fint bevart trass i nokre hol i vadmålsstoffet! - Det går historier om at mønsteret til desse huvene vart laga ved at kona sette seg og huvemønsteret vart teikna etter baken. Og Tysneshuvene var ofte store! Vart brukt av enkelte eldre kvinner til langt inn på 1900-talet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar